สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ระบบแสดงคะแนน สอบคัดเลือก พ.ศ. 2561
สนามสอบที่
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวสอบแล้วคลิ๊กปุ่มยืนยัน