สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ระบบแสดงคะแนน
สามารถตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่ 30/11/2566
สนามสอบที่
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวสอบแล้วคลิ๊กปุ่มยืนยัน